top of page

Over Sibel Berkhout

Gespecialiseerd in samenwerking

Achtergrond en ervaring

Communicatie vormt de basis van elke goede relatie. Ik ben opgegroeid in een gezin met twee culturen, waarbij regelmatig sprake was van miscommunicatie. Daardoor was ik mij al vroeg bewust van de impact van woorden. Dat stimuleerde mij mede om Nederlands Rechten te gaan studeren. Gedurende de studie heb ik een minor Mediation in zakelijke geschillen en een minor Communicatie gevolgd. Ik ben gestart in de advocatuur (Arbeidsrecht) en heb een overstap gemaakt naar een grote bank op de Zuid-As, waar ik de laatste jaren als hoofd van een afdeling heb gewerkt op het gebied van compliance en risk management. Daar was ik verantwoordelijk voor de rapportage over transacties aan de toezichthouder. Om daaraan te kunnen voldoen, heb ik een control framework model gecreëerd, gebaseerd op de welbekende COSO methode. Dit model heeft mij geïnspireerd om een praktischere versie te ontwerpen om mede als basis te gebruiken voor optimalisatie van de samenwerking. 

 

Ik ben zowel gecertificeerd als mfn-register mediator. Gedurende mijn postdoctorale opleiding tot Legal mediator – en verdere specialisaties Arbeidsmediation, Groepsmediation, en Business mediation – heb ik vaardigheden ontwikkeld om samenwerkingen te optimaliseren en om conflicten te voorkomen en bemiddelen. In de advocatuur heb ik ervaren dat je vaak een winnaar en een verliezer hebt bij conflicten. Bij mediation streef je juist naar win-win bij conflicten. Maar ik pas het principe van win-win graag toe als er juist nog geen conflict is.

Totstandkoming synergizing

Gedurende mijn loopbaan heb ik ervaren dat goed samenwerken lastig is. Het heeft mij geïnspireerd om samenwerken makkelijker te maken voor anderen. Het is zonde als potentieel onvoldoende wordt benut, als irritaties onnodig lang dooretteren of zelfs ontwikkelen tot een conflict.

Door mijn achtergrond en ervaring te combineren, is het concept van synergizing ontstaan. Om te zorgen voor een duurzame manier van samenwerken, waar men zich verbonden voelt. Om te voorkomen dat goede mensen weggaan, uitvallen, of conflicten ontstaan. Waarborgen dat er sprake is van sociale veiligheid en iedereen op dezelfde pagina zit. Samenwerken aan een eenduidig doel, geìnspireerd, en met plezier.

Visie en missie

Ik geloof erin dat als je op een dieper niveau communiceert met de focus op belangen, je meer bereikt dan als je vooral focust op de ander te overtuigen van jouw standpunt. Zelfkennis vormt de basis van effectieve communicatie en optimale samenwerking. Zodra je begrijpt wat je eigen behoeftes zijn, of waarom je wordt getriggerd, dan kun je pas met de ander echt in gesprek komen en duurzame afspraken maken.

Mijn missie is het verbeteren van samenwerking binnen organisaties door beter met elkaar te communiceren. Om te zorgen voor een gevoel van verbinding. Ik geloof dat een veilige en vertrouwde werkomgeving – met gelukkigere en gezondere werknemers – leidt tot betere bedrijfsresultaten. 

Kernwaarden

Als synergizer, coach, en mediator handel ik vanuit mijn kernwaarden: integriteit, veiligheid, vrijheid, creativiteit, en authenticiteit. Mede dankzij mijn multiculturele achtergrond, kan ik mij goed verplaatsen in verschillende type personen. Ik ben open, sensitief, transparant, kan goed tussen de regels luisteren en doorvragen, behoeften analyseren, en ben vrij direct.

 

Ik ben getrouwd met Niels, en moeder van Philip & Maxime. Ik maak in mijn vrije tijd schilderijen, sport, reis graag, en wandel in de natuur. 

Mfn register mediator, procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Als synergizer help ik zakelijke samenwerking verbeteren, door managers en werknemers met elkaar in gesprek te laten komen.
“Verbeter je communicatie, transformeer je relatie.”
"Synergizing werkt perfect voor het goed laten functioneren van de basis van de piramide van Lencioni."
"Soft skills zijn net zo belangrijk als hard skills, om optimaal te kunnen samenwerken."
bottom of page