top of page
Procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Betere samenwerking meer werkplezier.

Diensten

Verschillende manieren van communiceren, prioriteiten, en verwachtingen, kunnen de samenwerking onder druk zetten. Niet alleen binnen teams, maar ook tussen afdelingen. Zeker als je in elkaars vaarwater zit of collega’s binnen hun eigen eilandje werken. Ik zorg ervoor dat mensen op een andere manier met elkaar in gesprek komen. Daarbij help ik relationele belemmeringen om te buigen naar positieve verbinding, waar ruimte is voor vertrouwen, wederzijds begrip en uiteindelijk synergie. Dat leidt tot betere bedrijfsresultaten. Ik bied verschillende diensten om de zakelijke samenwerking te verbeteren, op een hoger niveau te houden, of op een fijne manier verder te gaan.

Botsen jullie persoonlijkheden, werkstijlen, of manier van communiceren? Is er sprake van een conflict of spelen er irritaties binnen de afdeling? Is iemand uitgevallen en is het de vraag hoe nu verder? Mediation is een manier om conflicten op te lossen, waarbij je wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Als mediator help ik jullie om relationele drempels te overwinnen en bij het vinden van een oplossing voor jullie probleem.

 

Werkwijze:

Bij mediation komen de volgende vier fases aan bod: 

i) intake; om helder te krijgen wat partijen verdeeld houdt;

ii) exploratie, om partijen de ruimte te geven om hun verhaal te vertellen en belangen en wensen op tafel te krijgen; 

iii) onderhandeling, om opties te genereren en een gezamenlijke oplossing te vinden;  

iv) afronding, om gemaakte afspraken vast te leggen in een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. 

 

Tijd:

De duur van een mediationtraject kan verschillen. Meestal bestaat een traject uit 2 tot 5 bijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten bedraagt doorgaans 2 – 2,5 uur per sessie.

 

Kosten:

De kosten voor een mediation-traject worden berekend op basis van een uurtarief exclusief BTW. Onder het tarief vallen de volgende activiteiten: tijd besteed in bijeenkomsten, voorbereiding van deze bijeenkomsten, correspondentie per e-mail, verslaglegging aan partijen, telefonisch overleg, administratieve handelingen, het opstellen van schriftelijke overeenkomsten en eventuele reistijd.

 

Locatie:

Mediation vindt plaats in een neutrale omgeving, waarbij ik een ruimte huur. De kosten worden doorberekend.

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, waarbij je wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar.

Mediation

Je wilt meer synergie ervaren in de samenwerking: mensen werken in vertrouwen samen, er is open communicatie, en gevoel van verbinding. Als synergizer ben ik een onafhankelijke en onpartijdige gespreksbegeleider tussen 2 of meer personen, binnen teams of tussen afdelingen. Ik help jullie succesformule om samen te werken op tafel te krijgen. Dat doe ik door een omgeving te creëren waarbij jij je vrij voelt om dieperliggende irritaties te bespreken en feedback te geven op de punten waar je normaal geen ruimte voor ziet. Ik zorg dat de boodschap wordt gehoord en aankomt. Met als doel om de samenwerking nog meer te verbeteren en dus betere resultaten te kunnen realiseren. Ook draagt het bij aan sociale veiligheid op de werkvloer en het voorkomen van burn-out. 

 

Is er sprake van meningsverschillen, irritaties of juist bepaalde wensen? Zijn er onderwerpen waarvoor je meer draagvlak wil creëren, zoals bijvoorbeeld bij transformaties of (change management) projecten? Staat de samenwerking onder druk en lijkt de communicatie stroef te verlopen? Vaak merk je dit al ver voordat er grote conflicten of problemen binnen je team of tussen afdelingen zijn. 

Werkwijze:

Mijn aanpak is anders dan hoe vaak wordt gecommuniceerd. Meestal worden gesprekken gevoerd met de vraag wat het probleem is en hoe het opgelost gaat worden. Maar dan wordt een belangrijke stap overgeslagen, namelijk begrijpen wat het belang is. 

Ik begeleid het proces waarbij jullie de ruimte krijgen om je verhaal te vertellen, stilstaan bij jullie belangen en wensen, en zoeken naar structurele oplossingen die voor allen werken.

 

Afhankelijk van de behoefte bied ik de mogelijkheid om een toolkit te krijgen met tips om effectiever te communiceren. Op deze manier krijgen krijgen jullie skills om zelf toekomstbestendig te kunnen communiceren. Zo voel jij je ook vrij om je op een constructieve manier uit te spreken. 

Indien het onduidelijk is waardoor de samenwerking niet soepel verloopt, stel ik extra verdiepende vragen vanuit een control framework perspectief. Om relationele blokkades te doorbreken kan NLP worden ingezet.

Klik op deze link om meer informatie te krijgen over het proces Synergizing. 

 

Tijd:

De duur van synergizing kan verschillen en is afhankelijk van verschillende factoren. Meestal bestaat een traject uit ongeveer 3 bijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten bedraagt in de regel een dagdeel (3 a 3,5 uur) of hele dag.

Kosten:

Prijs op aanvraag. 

Locatie:

Synergizing kan in beginsel bij jullie op locatie plaatsvinden. Indien gewenst kan ik een ruimte huren, waarbij de kosten worden doorberekend.

Procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Samenwerking verbeteren en effectiever communiceren.

Synergizing

Procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Communicatie samenwerking verbeteren.

Communicatie workshop:

Deze workshop geeft de manager en teamleden handvatten om hun relatie te verbeteren en om irritaties/conflicten te voorkomen en aan te pakken. Ik geef jou tools, zodat je zelf stappen kunt zetten om op een duurzamere manier samen te werken door effectiever te gaan communiceren. Door je communicatie naar een hoger niveau te tillen, kun je synergie binnen je team en tussen afdelingen creëren. Bij synergie werken mensen in vertrouwen samen, is er open communicatie, en een gevoel van verbinding.

 

Risk management workshop:

Deze workshop kan bijdragen aan het verkrijgen van inzicht waar de pijnpunten zitten om in control te zijn. Mijn aanpak is gebaseerd op COSO, waarbij ik vooral vragen stel en geen inhoudelijk advies geef. Wederom ligt de focus op het krijgen van tools voor communicatie over de onderwerpen die ertoe doen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan hoe je meer draagvlak kunt krijgen om aan regelgeving te voldoen, of hoe de communicatie en relatie met de toezichthouder kan worden verbeterd.

 

Werkwijze:

Mijn aanpak is praktisch van aard, waarbij ik complexe theorie toegankelijk maak en tools geef die simpel toe te passen zijn. Na de workshop kun je met een paar tips & tricks een positief verschil merken. De workshops kunnen ook onderdeel zijn als een teambuilding activiteit. 

 

Tijd:

In overleg, afhankelijk van jullie behoefte. 

 

Kosten:

Prijs op aanvraag. 

 

Locatie:

Workshops kunnen in beginsel bij jullie op locatie plaatsvinden. Indien gewenst kan ik een ruimte huren, waarbij de kosten worden doorberekend.

Synergizing Workshops

Men laat regelmatig een controle doen bij de tandarts voor een gezond gebit. Meerdere keren per jaar een “health check” bij een synergizer doen, draagt bij aan het bijhouden van een gezonde samenwerking binnen de organisatie.

Door maandelijks of per kwartaal de "moeilijke gesprekken" onder begeleiding van een synergizer te voeren, zorg je ervoor dat het op een constructieve manier plaatsvindt. Ook draagt het bij aan een duurzame manier van samenwerken en een cultuur waar iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken.

Bij een health check wordt laagdrempelig het gesprek aangegaan over hoe de samenwerking gaat en of er behoefte is om begeleid te worden bij bepaalde onderwerpen. Hierbij kan ook worden gedacht aan grote change management projecten. De inhoud wordt doorgaans begeleid door consultants en de business is vaak verantwoordelijk voor de omarming van de verandering. Door een synergizer onderdeel te laten zijn van het project, voordat het live gaat, vergroot dat de kans op een succesvolle implementatie van het project. Er wordt draagvlak gecreëerd en de nezuen komen in dezelfde richting te staan.

Voorkom dat irritaties onnodig lang blijven door etteren. Regelmatig monitoren hoe gezond je samenwerking is, zorgt ervoor dat je in control blijft of tijdig kunt bijsturen. 

 

Werkwijze:

Bij een health check, doorloop ik hetzelfde proces als bij synergizing

 

Tijd:

Dit kan slechts een gesprek zijn van één korte sessie. Maar het kan ook onzichtbare irritaties zichtbaar maken, waardoor er behoefte is aan het starten van synergizing. 

Kosten:

Prijs op aanvraag. 

 

Locatie:

Health checks kunnen in beginsel bij jullie op locatie plaatsvinden. Indien gewenst kan ik een ruimte huren, waarbij de kosten worden doorberekend.

Procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Communicatie en samenwerking verbeteren.

Synergizing Health check

Procesbegeleider, scrum master, vertrouwenspersoon, change management, transformatie, reorganisatie, teamwork, teambuilding, gespreksbegeleider, trajectbegeleider, teamcoach, business coach, teamcoach, mediator, synergie. Tips om beter te communiceren en samenwerken.

Als (zakelijke) coach, help ik om jouw manier van communiceren te verbeteren, zodat je beter kunt samenwerken. Afhankelijk van jouw behoefte, help ik bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een uitdagend gesprek of onderhandeling. Je krijgt tools om je boodschap goed over te laten komen voor een constructief gesprek. Daarbij is er de mogelijkheid om een rollenspel te doen, al dan niet gefilmd, om te ervaren hoe jouw manier van communiceren overkomt en potentieel verder kan worden verbeterd. 

 

Werkwijze:

Afhankelijk van jouw behoeften en doelen, maken wij samen een plan.

 

Tijd:

De duur van het proces is afhankelijk van jouw vraag. Bijvoorbeeld 30 minuten, om hulp te krijgen bij de voorbereiding voor een belangrijk gesprek. Of het kan een heel traject zijn met meerdere contactmomenten.

 

Kosten:

Prijs op aanvraag. 

 

Locatie:

Coaching kan digitaal plaatsvinden, of bij jullie op locatie. Indien gewenst kan ik een locatie huren, waarbij de kosten worden doorberekend.

Business coaching

"Kom in gesprek, voel je meer verbonden, en verbeter je samenwerking."
“Men onderschat soms de kracht van het verbeteren van communicatie, ook wanneer er geen probleem lijkt te zijn.”
“Achter ieder verwijt, schuilt een verlangen.”
bottom of page