top of page
mick-haupt-XIN7Omy0DTw-unsplash.jpg

Diensten

Ik help relationele belemmeringen om te buigen naar positieve verbinding, waar ruimte is voor vertrouwen, wederzijds begrip en uiteindelijk synergie. Dat doe ik door dialoogbegeleiding (kleine groepen of 1 op 1), en door individuele voorbereiding op uitdagende gesprekken (coaching), op initiatief van manager of werknemer. Ik help mensen met elkaar in gesprek te komen. Om goed functionerende teams te laten excelleren, of om stroef-functionerende teams beter te laten samenwerken en te voorkomen dat de onderlinge verhouding verzuurt. Blijkt het toch teveel verzuurd te zijn, dan kan mediation een uitkomst bieden.

Synergizing

Als synergizer ben ik een dialoogbegeleider tussen 2 of meer personen. Ik zorg dat de boodschap wordt gehoord en aankomt. De zender kan zenden en de ontvanger kan ontvangen. Ik zet partijen in hun kracht, waarbij je de ruimte voelt om je te laten horen, en open staat voor het verhaal van de ander. Er worden handvatten gegeven om de communicatie te bevorderen, om de relatie naar een (nog) hoger niveau te tillen. Zo kan er gefocust worden op dieperliggende zaken/de moeilijke onderwerpen.

 

Jullie weten het beste welke oplossing voor jullie beiden zou werken. Daarom oordeel ik niet en geef ik geen advies. Jullie blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoud en oplossingen, waardoor geen inhoudelijke expertise van mijn kant is vereist.

 

Zijn er meningsverschillen, irritaties of juist bepaalde wensen, waarbij je moeite hebt om het bespreekbaar te maken? Staat de samenwerking onder druk en lukt het niet om constructief in gesprek te komen? Voel je je onbegrepen of niet gehoord? Dan kan ik worden ingezet als synergizer. Als synergizer ben ik een dialoogbegeleider tussen 2 of meer personen. Ik zorg voor een veilige omgeving waarin jullie je verhaal kwijt kunnen en begeleid jullie graag bij het zoeken naar (structurele) oplossingen die voor allen werkt.

Synegizer Sibel Teamwork business rock bridge.jpg
Colleagues Working Together

Workshops

Communicatie- en conflictmanagement workshops geven de manager en/of team handvatten om hun relatie te bevorderen en om irritaties/conflicten te voorkomen en aan te pakken. Door jou de tools te geven, kun je op een duurzamere manier samenwerken en sneller bijsturen.

 

Risk management workshops kunnen bijdragen aan het verkrijgen van inzicht waar de pijnpunten zitten om in control te zijn. Mijn aanpak is gebaseerd op COSO, waarbij ik vooral vragen stel en geen inhoudelijk advies geef. Wederom ligt de focus op het krijgen van tools voor communicatie over de onderwerpen die ertoe doen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan hoe je meer draagvlak kunt krijgen om aan regelgeving te voldoen, of hoe de communicatie en relatie met de toezichthouder kan worden verbeterd.

Health check

Meerdere keren per jaar een “health check” doen draagt bij aan een gezonde organisatie, net zoals men regelmatig naar de tandarts gaat voor een controle. Daarbij kan het gesprek worden aangegaan over hoe de samenwerking gaat en of er behoefte is om begeleid te worden bij bepaalde onderwerpen. Voorkomen dat irritaties onnodig lang blijven door etteren. Een succesvolle organisatie focust niet alleen op problemen, maar ook op kansen en een duurzame manier van samenwerken en communiceren.

Brushing Dog's Teeth
Therapy

Coaching

Als (zakelijke) coach, help ik een-op-een bij de voorbereiding van een uitdagend gesprek of onderhandeling. Je krijgt tools om je boodschap goed over te laten komen voor een constructief gesprek. Daarbij is er de mogelijkheid om een rollenspel te doen, al dan niet gefilmd, om te ervaren hoe de manier van communiceren overkomt en potentieel verder kan worden verbeterd.

Mediation

Indien de irritaties dusdanig zijn geëscaleerd, waardoor er een arbeidsconflict is ontstaan, kan ik als mediator worden ingezet. Als onafhankelijk en onpartijdige bemiddelaar, help ik jullie bij het vinden van een oplossing voor jullie probleem.

Legal Handshake
Geen beschikbare programma's
bottom of page